Wyatt
Frances (Captain) b. 22 Aug 1821, d. 1 Feb 1883
Sarah