Mentzer
Johann Georg b. c 1661, d. 16 Feb 1710
Katharina Barbara