Clarke
(?)
Ebenezer b. 29 Nov 1651
James d. 1688
James b. c 1638
John b. c 1610, d. 1649
Mary b. c 1640, d. 3 Feb 1722
Samuel b. c 1642
Sarah
Susan b. c 1644